Początek roku szkolnego

 • 04.09.2023
 • 09:00

Wywiadówki klas 1, 3

 • 06.09.2023
 • 18:00

Wywiadówki klas 2, 4

kl. 4 – informacje dotyczące matury

 • 13.09.2023
 • 18:00

Piknik integracyjny

Fuksówka, otrzęsiny w Zaścianku Babie Lato

 • 16.09.2023
 • od 11.00 do 17.00

Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych klasy 4

 • 29.09.2023
 • do 15.00

Dzień Edukacji Narodowej

 • 14.10.2023 (sobota)

Wszystkich Świętych

Dzień ustawowo wolny

 • 01.11.2023

Dni wolne

 • 02-03.11.2023

Śródsemestr klas 1, 2, 3

 • 06.11.2023

Rada pedagogiczna

Śródsemestralna

 • 06.11.2023
 • 16.30

Wywiadówka klas 1, 3, 4

 • 08.11.2023
 • 18.00

Narodowe Święto Niepodległości

 • 11.11.2023 (sobota)


Wywiadówka kl. 2

 • 15.11.2023
 • 18.00


Próbne matury kl. 4

 • listopad 2023

Propozycje ocen śródrocznych klas 1-4

 • 21.12.2023

Sesja naukowa i szkolne spotkanie wigilijne

 • 22.12.2023
 • 09:00

Zimowa przerwa świąteczna

 • 23.12.2023 – 01.01.2024

Święto Trzech Króli

 • 06.01.2024 (sobota)

Próbne matury kl. 4

08-12.01.2024


Wystawienie ocen śródrocznych

 • 12.01.2024

Ferie zimowe

 • 15-28.01.2024

Rada pedagogiczna, koniec pierwszego semestru

 • 29.01.2024

Wywiadówki kl. 1-4

 • 31.01.2024
 • 18.00

Spotkanie z kandydatkami i kandydatami

Rekrutacja 2024/25

 • 03.02.2024
 • 10.00

Studniówka

I/II 2024


Ostateczna korekta deklaracji maturalnych

 • 07.02.2024
 • do 15.00

Spotkanie z kandydatkami i kandydatami

 • 17.02.2024
 • 10.00

Spotkanie z kandydatkami i kandydatami

 • 09.03.2024
 • 10.00

Propozycje ocen rocznych klasy 4

 • 27.03.2024

Święto Szkoły. Sesja naukowa i Wielkanoc szkolna.

 • 27.03.2024
 • 9.00

Wiosenna przerwa świąteczna

 • 28.03.- 2.04.2024

Śródsemestr klas 1, 2, 3

 • 05.04.2024

Egzamin wstępny

 • 06.04.2024
 • 9.00

Rada śródsemestralna kl. 1, 2, 3

 • 08.04.2024
 • 16.30

Wywiadówka kl. 4

 • 10.04.2024
 • 18.00

Egzamin wstępny

 • 13.04.2024
 • 9.00

Wywiadówki klas 1, 2, 3

 • 17.04.2024
 • 18.00

Egzamin wstępny

 • 20.04.2024
 • 09.00

Rada klasyfikacyjna kl. 4

 • 22.04.2024
 • 16.30

Rada zatwierdzająca kl. 4

 • 25.04.2024
 • 16.00

Egzamin wstępny

 • 27.04.2024
 • 09.00

Święto Pracy – dzień ustawowo wolny

 • 01.05.2024

Święto Flagi RP – dzień wolny

 • 02.05.2024

Święto Konstytucji Trzeciego Maja – dzień ustawowo wolny

 • 02.05.2024

Egzaminy maturalne

W czasie matur klasy 1-3 mają zajęcia warsztatowe, lekcje wg planu, wycieczki naukowe; kl. 3 pisze matury próbne (7-9.05.)

 • 07.05.-23.05. 2024

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia liceum kl. 4

 • 24.05.2024
 • 17.00

Przewidywane oceny roczne kl. 1, 2, 3

 • 27.05.2024

Wywiadówki kl. 1, 2, 3 przed roczną klasyfikacją

 • 29.05.2024
 • 18.00

Boże Ciało – dzień ustawowo wolny

 • 30.05.2024

Dzień wolny

 • 31.05.2024

Sprawdzian ustny z drugiego języka obcego w klasach 1, 2, 3

 • 11, 13.06.2024 (w ramach lekcji j. obcych)

Oceny roczne

 • 15.06.2024

Rada klasyfikacyjna kl. 1, 2, 3

 • 17.06.2024


Rada zatwierdzająca kl. 1, 2, 3

 • 20.06.2024
 • 16.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 • 21.06.2024
 • 12.00

Początek wakacji

 • 22.06.2024

Rada programowa

 • 24.06.2024
 • 10.30

Rada programowa

 • 24.06.2024
 • 10.30

Wręczenie zaświadczeń maturalnych

 • 05.07.2024
 • 12.00

Rada programowo – organizacyjna

 • 27.08.2024
 • 12.30

Rada zatwierdzająca

 • 30.08.2024
 • 10.30

Początek roku szkolnego 2024/25: zajęcia wg planu. Klasa 1 – test diagnostyczny z j. angielskiego, próba teatralna

 • 02.09.2024
 • 9.00