Plan lekcji dostępny jest dla rodziców uczennic i uczniów w Librusie oraz dla uczennic i uczniów w Classroomie Tablica 21SLO.

Lekcje obowiązkowe odbywają się codziennie od 8.30 do 14.25 (patrz: DZWONKI), a fakultety, rozszerzenia i zajęcia dodatkowe od 14.35 do 17.00.
Realizujemy podstawę programową, którą uzupełniamy o autorskie przedmioty.