Kalendarium rekrutacji na rok szkolny 2023/24

Dzień otwarty styczeń

Spotkanie informacyjne z kandydatkami i kandydatami w szkole

 • 14.01.2023
 • 10:00

Zapisy online na egzamin wstępny

ZAPISY Po przesłaniu zgłoszenia prosimy o uiszczenie opłaty rekrutacyjnej 200 zł na konto szkoły: 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego:
 Alior Bank 17 2490 0005 0000 4500 9252 9439 i przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres: rekrutacja@21slo.edu.pl

Osobom zapisanym na egzamin, które uiściły opłatę rekrutacyjną w ciągu trzech dni prześlemy formularz egzaminacyjny. Wypełniony formularz należy odesłać najpóźniej pięć dni przed datą egzaminu.

 • od 14.01

Dzień otwarty luty

Spotkanie informacyjne z kandydatkami i kandydatami w szkole

 • 4.02.2023
 • 10:00

Dzień otwarty marzec

Spotkanie informacyjne z kandydatkami i kandydatami w szkole

 • 18.03.2023
 • 10:00

Egzamin wstępny pierwszy termin

Rozmowa kwalifikacyjna. Formularz egzaminacyjny do odesłania do 10.04.

 • 15.04.2023 (sobota)
 • od 9:00

Egzamin wstępny termin dodatkowy

Rozmowa kwalifikacyjna. Formularz egzaminacyjny do odesłania do 14.04.

 • 19.04.2023 (środa)
 • od 15:00

Egzamin wstępny drugi termin

Rozmowa kwalifikacyjna. Formularz egzaminacyjny do odesłania do 17.04.

 • 22.04.2023 (sobota)
 • od 9:00

Ogłoszenie listy przyjętych i listy rezerwowej

 • 8.05.2023 (poniedziałek)
 • 17:00

Potwierdzenie decyzji o wyborze naszej szkoły

Wpłata bezzwrotnego wpisowego – 1200 zł.

 • 12.05.2023 (piątek)
 • 16:00

Aktualizacja listy przyjętych i listy rezerwowej

 • 15.05.2023 (poniedziałek)
 • 17:00

Spotkanie nowej klasy pierwszej z wychowawczynią i dyrekcją

Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców, podpisanie kontraktu na naukę i aneksu do kontraktu.

 • 7.06.2023 (środa)
 • 18:00

Dostarczenie kompletu dokumentów

Egzamin ósmoklasisty, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, ewentualne opinie, orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz zaświadczenia o konkursach, olimpiadach (co najmniej na etapie wojewódzkim).

Dwa zdjęcia legitymacyjne.

 • 06 – 10.07.2023
 • do 15:00

Bezzwrotna opłata czesnego za wrzesień

 • do 15.07.2023