Kalendarium rekrutacji na rok szkolny 2024/25

Dzień otwarty luty

Spotkanie informacyjne z kandydatkami, kandydatami i rodzicami w szkole

 • 3.02.2024
 • 10.00

Zapisy online na egzamin wstępny

ZAPISY online (od 3.02.2024 do 25 marca 2024). Zapisując się na egzamin, w Ankiecie rekrutacyjnej należy zaznaczyć wybrane terminy egzaminu pisemnego i ustnego. Kolejność egzaminów jest dowolna.

Po przesłaniu zgłoszenia prosimy o uiszczenie bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł na konto szkoły: 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego:
 Alior Bank 17 2490 0005 0000 4500 9252 9439 i przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres: rekrutacja@21slo.edu.pl

Osobom zapisanym na egzamin, które uiściły opłatę rekrutacyjną w ciągu trzech dni prześlemy Formularz egzaminacyjny. Wypełniony Formularz należy odesłać najpóźniej do 30 marca 2024.


Dzień otwarty luty

Spotkanie informacyjne z kandydatkami, kandydatami i rodzicami w szkole

 • 17.02.2024
 • 10.00

Dzień otwarty marzec

Spotkanie informacyjne z kandydatkami, kandydatami i rodzicami w szkole

 • 9.03.2024
 • 10.00

Egzamin wstępny – część pisemna – jeden termin do wyboru

 • 6.04.2024 (sobota)
 • 9.00-10.00
 • 10.04.2024 (środa)
 • 16.00 – 17.00
 • 10.04.2024 (środa)
 • 17.15 – 18.15
 • 13.04.2024 (sobota)
 • 9.00 – 10.00
 • 17.04.2024 (środa)
 • 16.00 – 17.00

Egzamin wstępny – część ustna – jeden termin do wyboru

 • 6.04.2024
 • 10.00 – 15.00
 • 13.04.2024
 • 10.00 – 15.00
 • 20.04.2024
 • 10.00 – 15.00

Ogłoszenie listy przyjętych i listy rezerwowej na stronie internetowej szkoły

 • 23.04.2024
 • 16.00

Potwierdzenie decyzji o wyborze naszej szkoły

Wpłata bezzwrotnego wpisowego – 1200 zł

 • 10.05.2023 (piątek)
 • 16.00

Aktualizacja listy przyjętych i listy rezerwowej

 • 13.05.2024 (poniedziałek)
 • 16.00

Spotkanie nowej klasy pierwszej z wychowawczynią i dyrekcją

Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców, podpisanie kontraktu na naukę i aneksu do kontraktu.

 • 19.06.2024 (środa)
 • 17.00

Dostarczenie kompletu dokumentów

Egzamin ósmoklasisty, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, ewentualne opinie, orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz zaświadczenia o konkursach, olimpiadach (co najmniej na etapie wojewódzkim).

Dwa zdjęcia legitymacyjne.

 • 03.07 – 10.07.2024
 • do 15.00

Bezzwrotna opłata czesnego za wrzesień

 • do 12.07.2024