13.05.2024

Szanowni Państwo, Drogie Kandydatki, Drodzy Kandydaci!

Dziękujemy wszystkim za udział w rekrutacji i wysoki poziom egzaminów wstępnych.

W środę 19 czerwca o godzinie 17.00 serdecznie zapraszamy do szkoły osoby przyjęte wraz z rodzicami na spotkanie zapoznawczo – organizacyjne.

Do 19 czerwca br. włącznie prosimy też o złożenie w sekretariacie szkoły wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych (kontrakt na naukę, aneks do kontraktu, ankieta osobowa).

Od 3 do 10 lipca br. należy złożyć w sekretariacie szkoły komplet dokumentów: oryginał egzaminu ósmoklasisty, oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz ewentualne opinie, orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zaświadczenia o konkursach, olimpiadach, dwa zdjęcia legitymacyjne można donieść na początku września br. Do 12 lipca br. prosimy o wpłatę czesnego za wrzesień br.

Niezłożenie dokumentów do 10 lipca, brak wpłaty pierwszego czesnego do 12 lipca br. oznacza rezygnację z nauki w 21 SLO.

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH (aktualizacja 13 maja)

KODY EGZAMINACYJNE

102  103  106  107  108  202  
207  209  221  222  224  227  
302  304  306  314  315  318  

Do zobaczenia w Grotowskim!