Pochodzę z Górnego Śląska. Jestem absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Pankiewicza w Katowicach. Po maturze przyjechałam do Warszawy, gdzie ukończyłam z wyróżnieniem  historię sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Studia dały mi możliwość wielorakiego kontaktu ze sztuką. Działałam w kole naukowym, organizowałam sesje, byłam członkiem redakcji pisma młodych krytyków i historyków sztuki „Artifex”. Największą przygodą był wyjazd inwentaryzacyjny na Ukrainę, podczas którego dokumentowaliśmy pozostałości polskich nagrobków. 

 Studia okazały się na tyle ciekawe i inspirujące, że podjęłam decyzję o zdobyciu uprawnień pedagogicznych na Studium Pedagogizacji UKSW. Chciałam w przyszłości móc dzielić się swoją pasją z młodymi ludźmi i rozwijać w nich wrażliwość na sztukę. Tak trafiłam najpierw do Działu Edukacji Pałacu w Wilanowie, a następnie do Grotowskiego, gdzie uczę już od kilku lat. Na swoich lekcjach próbuję nie tylko przekazać wiedzę, ale przede wszystkim kształtować w uczniach umiejętność analitycznego i refleksyjnego podejścia do dzieła sztuki. Najbardziej cenię artystów XX i XXI w., więc koło, które prowadzę w szkole, niemal w całości poświęcone jest zagadnieniom sztuki współczesnej.   

Lubię oglądać filmy dokumentalne i europejskie seriale kryminalne. Od kilku sezonów próbuję posiąść umiejętność jazdy na nartach (chyba nie jest jeszcze za późno?). I najważniejsze, gdyby w szkole działał Klub Miłośników Kotów, na pewno byłabym jego prezesem.