mgr Emilia Olechowska

Warszawianka z urodzenia, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (studia licencjackie na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku) i Uniwersytetu Łódzkiego (studia magisterskich na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska) na kierunku biologia,
obecnie doktoranta w Szkole Doktorskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Na studiach magisterskich podjęłam decyzję o związaniu swojego życia zawodowego z nauczaniem biologii.

W wolnym czasie zaczytuję się w kryminałach i horrorach.