mgr Krystyna Kubalska-Sulkiewicz

Ukończyłam Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie, następnie studiowałam historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim (magisterium 1974 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Już w czasie studiów podjęłam pracę w Państwowym Wydawnictwie Naukowym w Redakcji Encyklopedii, gdzie zajmowałam się działem sztuki jako redaktor, później zastępca kierownika redakcji. Od 1981 prowadziłam samodzielną książkową Redakcję Sztuki w PWN. Równolegle z działalnością na polu wydawniczym uczyłam historii sztuki w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Górskiego (zajęcia fakultatywne, głównie przygotowywanie uczniów do udziału w Olimpiadzie Artystycznej) oraz od 1992 w 21 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym. W 1995 odeszłam z PWN-u, poświęcając się całkowicie pracy dydaktycznej (pełniłam także funkcję wicedyrektora szkoły). Ukończyłam podyplomowe studia pedagogiczne. Oprócz pracy zawodowej zawsze uczestniczyłam w różnych działaniach społecznych – w komitetach rodzicielskich, w szkołach swoich dzieci, w PWN-ie byłam współzałożycielem i sekretarzem komisji zakładowej „Solidarność”. Do dziś działam także w Polskim Towarzystwie Wydawców Książek, (w 1994 przyznano mi złotą odznakę), gdzie jestem wykładowcą na kursach dla redaktorów. Mimo pracy w szkole współpracuję nadal z różnymi wydawnictwami (ostatnio także jako autor). Mam na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień za redakcje książek i ciekawe inicjatywy wydawnicze, ale najbardziej sobie cenię medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznany przez Główny Komitet Olimpiady Artystycznej, za osiągnięcia w przygotowaniu uczniów do udziału w tym konkursie.

Lubię grać w scrabble i układać suche bukiety, zwłaszcza gdy kwiaty zbieram w ukochanym Kazimierzu nad Wisłą, dokąd uczniowie naszej szkoły jeżdżą na plenery artystyczne.
Jestem pomysłodawcą, redaktorem koordynującym i autorem haseł z dziedziny historii sztuki w Słowniku wiedzy o kulturze, wydanym przez Arkady w 2009 r.