Jestem absolwentką Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 roku pracuję z młodzieżą licealną. W tracie 14-letniej pracy prowadziłam lekcje języka polskiego w klasach humanistycznych z rozszerzonym programem kulturowym oraz zajęcia z wiedzy o filmie, przygotowywałam uczniów do matury na poziomie rozszerzonym, olimpiady przedmiotowej i licznych konkursów. 
Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu glottodydaktyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem nauczycielką dyplomowaną oraz egzaminatorką Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.