Język polski


 • Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata
 • Zofia Nałkowska, Granica
 • Joseph Conrad, Jądro ciemności
 • Albert Camus, Dżuma
 • George Orwell, Rok 1984
 • Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty)
 • Sławomir Mrożek, Tango
 • Marek Nowakowski – Opowieści taksówkarza (z tomu Raport o stanie wojennym), Górą Edek (z tomu Prawo prerii)
 • Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych)
 • Antoni Libera, Madame
 • Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)
 • Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)
 • Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)
 • Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
 • Jorge Luis Borges,  Biblioteka Babel
 • Janusz Głowacki,  Antygona w Nowym Jorku
 • Sławomir Mrożek,  Słoń, Ostatni husarz
 • Tadeusz Różewicz, Kartoteka
 • Wybrane eseje autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza