Język polski


Lektury obowiązkowe w roku szkolnym 2023/2024

 • Albert Camus, Dżuma
 • George Orwell, Rok 1984
 • Jorge Luis Borges, Biblioteka Babel
 • Sławomir Mrożek, opowiadania: Słoń, Ostatni husarz
 • Sławomir Mrożek, Tango
 • Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa
 • Antoni Libera, Madame
 • Marek Nowakowski, Opowieści taksówkarza (z tomu Raport o stanie wojennym); Górą Edek (z tomu Prawo prerii)
 • Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)
 • Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku
 • Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)
 • Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych)
 • wybrane eseje następujących autorów: Zygmunta Kubiaka, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta,  Jarosława Marka Rymkiewicza 

oraz utwory poetyckie zgodnie z podstawą programową.


Filozofia z etyką

 • W. Ong, Oralność i piśmienność (rozdziały: 4. Pismo przekształca świadomość, r. 5 Druk, przestrzeń i
 • zamknięcie).
 • E. Whorf, Język, myśl, rzeczywistość
 • H. Arendt, O kryzysie w kulturze
 • E. Hall, Ukryty wymiar
 • Z. Herbert, Labirynt nad morzem (esej tytułowy)
 • Ksenofont, Ustrój spartański (w: Ksenofont, Wybór pism, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1966)
 • Ustrój Ateńczyków – tekst starożytny w moim opracowaniu i tłumaczeniu (opublikowanym w 2012 w piśmie „Meander”)
 • Plutarch, Żywot Aleksandra Wielkiego
 • Arystofanes, Sejm kobiet