Język polski

D. Dąbrowska, B. Kapela-Bagińska, E. Prylińska i inni, Sztuka wyrazu 1. Zakres podstawowy i rozszerzony, część 1: renesans, barok, oświecenie, GWO, Gdańsk 2019 – kontynuacja

D. Dąbrowska, B. Kapela-Bagińska, E. Prylińska i inni, Sztuka wyrazu 2. Zakres podstawowy i rozszerzony, część 1: romantyzm, GWO, Gdańsk 2020

D. Dąbrowska, B. Kapela-Bagińska, E. Prylińska i inni, Sztuka wyrazu 2. Zakres podstawowy i rozszerzony, część 2: pozytywizm, GWO, Gdańsk 2020


Język angielski

gr. 1. i 2.: J. Dooley, V. Evans, On Screen Upper-Intermediate (B2+), Express Publishing (kontynuacja), od lutego 2024 gr. 2. (p. Luizy): C. Dobb, K. Lackman, J. Dooley, Repetytorium dla szkół ponadpodstawowych. Poziom rozszerzony, Express PublishingJęzyk francuski

grupa 1.: En Action! 1. Podręcznik wieloletni dla szkół ponadpodstawowych. Język francuski, Wydaw. Hachette Livre Polska oraz En action 1. Zeszyt ćwiczeń – kontynuacja, od marca 2024: En Action! 2. Podręcznik wieloletni dla szkół ponadpodstawowych. Język francuski, Wydaw. Hachette Livre Polska oraz En action 2. Zeszyt ćwiczeń

grupa 2: En Action! 2. Podręcznik wieloletni dla szkół ponadpodstawowych. Język francuski, Wydaw. Hachette Livre Polska oraz En action 2. Zeszyt ćwiczeń – kontynuacja

Język hiszpański

grupa 1.: Descubre 1. Podręcznik i ćwiczenia (dla szkół ponadpodstawowych), Wydaw. Draco – kontynuacja 

grupa 2.: Descubre 2. Podręcznik i ćwiczenia (dla szkół ponadpodstawowych), Wydaw. Draco – kontynuacja


Historia

A. Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Wydaw. Nowa Era


Historia i teraźniejszość


Podstawy przedsiębiorczości


Matematyka

W. Babiański, L. Chańko, K. Wej, Matematyka, część 2. Zakres podstawowy (dla absolwentów szkół podstawowych), Wydaw. Nowa Era oraz Matematyka 2. Zbiór zadań. Zakres podstawowy, Nowa Era, oraz Matematyka 2. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy, Wydaw. Nowa Era, Warszawa 2021


Informatyka


Biologia

A. Helmin, J. Holeczek Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. Wydaw. Nowa Era (nieobowiązkowo, dostępny w bibliotece szkolnej).


Chemia

To jest chemia, część 1. Zakres podstawowy (dla absolwentów szkół podstawowych), Wydaw. Nowa Era. Kontynuacja podręcznika z klasy 1 (podręcznik nieobowiązkowy, dostępny w bibliotece szkolnej).


Fizyka

M. Braun, W. Śliwa, Odkryć fizykę 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe, Wydaw. Nowa Era (podręcznik nieobowiązkowy, dostępny w bibliotece szkolnej).


Geografia

T. Rachwał, R. Uliszak, K. Wiedermann, Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Warszawa 2020. Karty pracy ucznia (ćwiczenia) nie są wymagane.


filozofia z etyką, historia muzyki – programy autorskie

historia sztuki, wiedza o teatrze i filmie – projekt