Język polski

D. Dąbrowska, B. Kapela-Bagińska, E. Prylińska i inni, Sztuka wyrazu 1. Zakres podstawowy i rozszerzony, część 2: renesans, barok, oświecenie, GWO, Gdańsk 2019 – kontynuacja

D. Dąbrowska, B. Kapela-Bagińska, E. Prylińska i inni, Sztuka wyrazu 2. Zakres podstawowy i rozszerzony, część 1: romantyzm, GWO, Gdańsk 2020

D. Dąbrowska, B. Kapela-Bagińska, E. Prylińska i inni, Sztuka wyrazu 2. Zakres podstawowy i rozszerzony, część 2: pozytywizm, GWO, Gdańsk 2020


Język angielski

gr. 1.: J. Dooley, V. Evans, On Screen Upper-Intermediate (B1+/B2), Express Publishing – kontynuacja, od X 2022 J. Dooley, V. Evans, On Screen Upper-Intermediate (B2+), Express Publishing

gr. 2.: J. Dooley, V. Evans, On Screen Upper-Intermediate (B2+), Express Publishing (kontynuacja)


Język łaciński i kultura antyczna

J. Ryba, A. Klęczar, Cognoscite. Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej. Zakres podstawowy, Wydaw. Draco


Język francuski

grupa 1.: En Action! 1. Podręcznik wieloletni dla szkół ponadpodstawowych. Język francuski, Wydaw. Hachette Livre Polska oraz En action 1. Zeszyt ćwiczeń – kontynuacja

grupa 2: En Action! 2. Podręcznik wieloletni dla szkół ponadpodstawowych. Język francuski, Wydaw. Hachette Livre Polska oraz En action 2. Zeszyt ćwiczeń – kontynuacja

Język hiszpański

grupa 1.: Descubre 2. Podręcznik i ćwiczenia (dla szkół ponadpodstawowych), Wydaw. Draco – kontynuacja 

grupa 2.: Descubre 3. Podręcznik i ćwiczenia (dla szkół ponadpodstawowych), Wydaw. Draco – kontynuacja

Język niemiecki

A. Kryczyńska-Pham, Effekt 1. Język niemiecki. Podręcznik dla liceum i technikum, WSiP 2019 – kontynuacja oraz od XI 2022 Effekt 2. Język niemiecki. Zeszyt ćwiczeń dla liceum i technikum, WSiP 2019 lub 2022


Historia

MA. Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Wydaw. Nowa Era


Wiedza o społeczeństwie

Podręcznik podamy we L. Czechowska, A. Janicki, W centrum uwagi 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Wydaw. Nowa Era


Podstawy przedsiębiorczości

Z. Makieła, T. Rachwał, Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Wydaw. Nowa Era (podręcznik nieobowiązkowy, dostępny w razie potrzeby w bibliotece szkolnej).


Matematyka

W. Babiański, L. Chańko, K. Wej, Matematyka, część 2. Zakres podstawowy (dla absolwentów szkół podstawowych), Wydaw. Nowa Era oraz Matematyka 2. Zbiór zadań. Zakres podstawowy, Nowa Era, oraz Matematyka 2. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy, Wydaw. Nowa Era, Warszawa 2021


Informatyka


Biologia

A. Helmin, J. Holeczek Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. Wydaw. Nowa Era (nieobowiązkowo, dostępny w razie potrzeby w bibliotece szkolnej).


Chemia

To jest chemia, część 1. Zakres podstawowy (dla absolwentów szkół podstawowych), Wydaw. Nowa Era, Warszawa 2020. Kontynuacja podręcznika z klasy 1 (podręcznik nieobowiązkowy, dostępny w razie potrzeby w bibliotece szkolnej).


Fizyka

M. Braun, W. Śliwa, Odkryć fizykę 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe, Wydaw. Nowa Era, Warszawa 2020 (podręcznik nieobowiązkowy, dostępny w razie potrzeby w bibliotece szkolnej).


Geografia

T. Rachwał, R. Uliszak, K. Wiedermann, Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Warszawa 2020. Karty pracy ucznia (ćwiczenia) nie są wymagane.


historia sztuki, filozofia z etyką – programy autorskie

historia muzyki, wiedza o teatrze i filmie – projekt