W ramach wychowania fizycznego odbywają się zajęcia z następujących dyscyplin sportowych i rekreacyjnych:

  • taniec (obowiązkowo dla klas 1 i 4),
  • tenis stołowy,
  • teatr fizyczny
  • joga,
  • wycieczki turystyczne.

Uzupełnieniem regularnych zajęć są weekendowe zajęcia turystyczne, organizowane często z inicjatywy uczniów: spacery, wycieczki rowerowe, nordic walking, podchody, gry miejskie.

Można na nich odpracować pojedyncze nieobecności na zajęciach wychowania fizycznego.