Rok po roku 1996/1997

1996/1997

Liczba uczniów 21 SLO – 105, Akademia Sztuki i Kultury – 61, pracowników – 41.
1996
 
wrzesieńRealizacja eksperymentalnego programu z wychowania fizycznego „Twój wybór” (z LXIV LO im. Witkiewicza).
wrzesieńObjęcie 21 SLO patronatem Instytutu Metod Edukacji IMPULS i Tracy Col­lege International.
wrzesieńWycieczka naukowa po Mazowszu, Kujawach, Wielkopolsce.
21-22 września Współorganizacja I Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych: pro­wadzenie ogólnopol­skiego
seminarium kultury i sztuki, organizacja 5 koncertów i opieka nad 42 zespołami arty­stycznymi (ponad 500 artystów).
październik Otwarcie Akademii Sztuki I Kultury dla uczniów szkół średnich: Studium Dziennikarskie,
Stu­dium Historii Sztuki, Studium Teatralne.
grudzień II Festiwal Retoryki (z 2 SLO).
grudzieńWigilia szkolna
 1997
styczeńWycieczka naukowa do Pragi.
7 lutego VII Sesja naukowa 400 lat stołeczności Warszawy.
maj100% absolwentów zdało maturę. 
majWycieczka naukowa do Belgii i Holandii.
czerwiecSzkoła pod żaglami – kursy na patent żeglarski i motorowodny.
czerwiecAbsolwentka Joanna Kulczyńska otrzymała za bardzo dobre wyniki
w nauce i pracy społecznej nagrodę Prezydenta Warszawy.
lipiecGmina Bielany nie przedłużyła szkole najmu w dotychczasowej siedzibie.
sierpieńIII plener plastyczny w Ka­zimierzu Dolnym.

Współpraca:LXIV LO im. Witkiewicza, 2 SLO, Biuro Organizacyjne I O.FIP, Gazeta Żoliborska, Instytut Metod Edukacji IMPULS, LOGOS TOUR, Pomaturalna Polska Szkoła Rolnicza w Wilnie, Redakcje: “RAJ” i Publicystyki 1 Pr.TVP, Rozgłośnia Harcerska, Tracy College Internatio­nal, TV PORION.