Człowiek najlepiej uczy się przez doświadczenie. Dlatego realizujemy wiele projektów, aby nasze uczennice i nasi uczniowie uczyli się przez działanie.