Przed wyborami do Sejmu i Senatu RP

06.10.2023

Uważnie obserwujemy, co dzieje się wokół nas, i przygotowujemy się do kształtowania rzeczywistości.

W piątek 6 października odbyły się szkolne wybory. Do urny z kartami pospieszyły uczennice, pospieszyli uczniowie. Nie zabrakło przy niej również grona pedagogicznego.

Poprzedziło je przygotowanie plakatów zachęcających do głosowania. Ich przekaz dotyczy także prawdziwych wyborów.

Organizowaniem szkolnych wyborów zajmuje się pani Beta Jaskłowska-Ferreras, wicedyrektorka, nauczycielka historii, hit-u i wiedzy o społeczeństwie, w komisjach wyborczych zasiadają uczennice i uczniowie. Plakaty wyborcze tym razem przygotowała klasa 3.