18.03.2024

Trzeba pamiętać.

W piątek 15 marca odbył się szkolny wyjazd naukowy do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Opieka: Beata Jaskłowska-Ferreras, Marianna Guzek, Jagoda Kuzińska, Anna Wigura i Janusz Zaporowski.

Udział wzięły osoby z klas 2, 3 i 4. Dziękujemy za Waszą pełną dojrzałości i wrażliwości postawę.