12.04.2024

16 kwietnia szkolna drużyna debatancka znów stanęła w szranki. Tym razem naszym zadaniem było obronienie tezy: „Należy sprzeciwiać się umowom migracyjnym nawiązywanym między Unią Europejską a Tunezją i Egiptem”. Lepsza okazała się reprezentacja Bednarskiej Szkoły Realnej.

O zwycięstwo walczyli: Piotr Guzek (klasa 1 Asteri), Marta Nowak (klasa 3), Krzysztof Ryński (klasa 3) i Julia Kaczorowska (klasa 4).

Drużynę debatancką przygotowuje i wspiera pani Beata Jaskłowska-Ferreras, wicedyrektorka, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.