13.05.2024

13 maja przed południem, gdy w szkole odbywał się egzamin maturalny z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym, a klasa trzecia pisała maturę diagnostyczną, klasy pierwsze i klasa druga miały przyjemność zwiedzać monumentalny gmach przy pl. Teatralnym i zajrzeć tam, gdzie szary widz zazwyczaj nie zagląda.

Uczennicom i uczniom towarzyszyła kadra: Beata Jaskłowska-Ferreras, Marianna Guzek, Luiza Miąskiewicz i Wojciech Antosik – nauczyciel historii muzyki.