19.06.2024

Przez cały rok w trakcie lekcji wychowania fizycznego w Grotowskim można spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach sportowych i aktywnościach fizycznych, jak wiele ich jest, najlepiej wie oczywiście pan Janusz Zaporowski – nasz nauczyciel wychowania fizycznego i koordynator wszystkich dyscyplin (zajęcia ogólnorozwojowe, tenis stołowy, joga, tańce, koszykówka, teatr ruchu).

19 czerwca odbyły się międzyklasowe zawody, w których najlepsza okazała się klasa 2. Gratulujemy!