17.06.2024

Bezsprzecznie nastał czas podsumowań. W poniedziałek 17 czerwca w czasie wspólnych zajęć warsztatowych klasy pierwsze uświadamiały sobie, jak wiele nauczyły się w trakcie tego roku szkolnego na lekcjach łaciny. I wcale nie chodzi o deklinacje. Dzięki nauce łaciny można zacząć baczniej przyglądać się słowom, można też znaleźć sposób na nauczenie się innych języków i nagle okazuje się, że wcale nie trzeba się uczyć od zera.

Zajęcia zorganizowała i poprowadziła pani Katarzyna Witkowska, nauczycielka łaciny i kultury antycznej