Odkrywanie siebie

Bliski kontakt z rówieśnikami, bezpieczne relacje z nauczycielkami i nauczycielami, którzy są wspierający, ale z pozycji dorosłego i kameralność, która pozbawia anonimowości – to wszystko sprawia, że w Grotowskim można nawiązać wiele ciekawych znajomości i poznać inspirujące osoby.

W naszej szkole wierzymy w to, że szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale także przestrzeń na odkrywanie siebie w relacjach z innymi, często różnymi od nas osobami. Dbamy o bezpieczeństwo relacji, uczymy rozwiązywać konflikty, rozmawiamy o trudnych sprawach, słuchamy i uczymy słuchać innych.

Zależy nam na tym, aby relacje zbudowane w szkole były długotrwałe i wartościowe. Nasze uczennice i nasi uczniowie pracują w zespołach, biorą udział w licznych warsztatach, wyjeżdżają na wycieczki naukowe. Uczą się funkcjonować w różnych sytuacjach i w różnych środowiskach.

Autorytet nauczycielek i nauczycieli budowany jest na dialogu.

Często współpracujemy z naszymi absolwentkami i absolwentami, którzy włączają się w działania szkoły.