dr Artur Rodziewicz

Jestem absolwentem dwóch wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego (Instytutu Filozofii Wydziału Filozofii i Socjologii oraz Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego). W 2009 r. obroniłem rozprawę doktorską poświęconą teorii metafizycznej i politycznej Platona, w efekcie czego uzyskałem tytuł doktora filozofii. Brałem też udział w zajęciach na Arabistyce oraz w Instytucie Filologii Klasycznej, gdzie uczyłem się języka arabskiego i greki starożytnej. W tym też czasie dużo podróżowałem – zwłaszcza do krajów muzułmańskich (Syria, Turcja, Iran, Maroko) oraz w dzikie rejony Białorusi (którym poświęcone były moje badania etnograficzne), Krymu (gdzie sukcesywnie poznawałem kulturę Tatarów i mało znane tereny starożytnego Królestwa Bosforu) oraz Kaukazu (Gruzja, Armenia). 

Prowadziłem zajęcia z filozofii starożytnej w Instytucie Filozofii oraz na Wydziale Nauk Politycznych, a także zajęcia z klasycznej teorii polityki w Instytucie Socjologii. Prowadziłem również w Instytucie Filologii Klasycznej UW 3-letnie interdyscyplinarne seminarium poświęcone lekturze pism Platona. Kolejno moje losy związałem z Wydziałem Pedagogicznym SGGW, gdzie przez 5 lat pracowałem jako adiunkt w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej (przygotowywaliśmy studentów do pracy m.in. w ośrodkach dla uchodźców). Wówczas też zacząłem interesować się kulturą Jezydów, co zaowocowało najpierw fakultatywnymi badaniami nad ich kulturą, a następnie dwoma poważnymi projektami badawczymi oraz badaniami terenowymi w Iraku i Gruzji. Dzięki wygraniu konkursu na grant FUGA Narodowego Centrum Nauki, miałem możliwość pracowania przez trzy lata jako adiunkt i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego (w Instytucie Iranistyki Wydziału Orientalistycznego). Obecnie z kolei wygrałem kolejny grant Narodowego Centrum Nauki (OPUS 17), który realizuję jako adiunkt badawczy na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej – dotyczy on badań nad diasporą Jezydów zamieszkującą Gruzję.

Moje dotychczasowe publikacje można śledzić tu: https://uw.academia.edu/ArturRodziewicz