Jestem absolwentką Wydziału Polonistyki Uniwersytetu
Warszawskiego, na tej uczelni obroniłam dyplom magisterski oraz
ukończyłam studia III stopnia. W czasie studiów działałam w Kole
Naukowym Psychoanalizy Kultury i psychoanaliza pozostaje moją
najważniejszą inspiracją intelektualną. Ponadto ukończyłam studia
podyplomowe z historii sztuki (Collegium Civitas) oraz teorii tańca
(Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina).
Prowadziłam zajęcia na Wydziale Polonistyki UW (historia literatury
XX wieku), a także na Uniwersytecie Muzycznym (warsztaty krytyki
baletowej). Jestem autorką recenzji, artykułów naukowych z zakresu
literaturoznawstwa oraz teorii i historii tańca. Stale współpracuję z
kwartalnikiem „Taniec”.
Pracę w szkole rozpoczęłam bezpośrednio po studiach. Uczyłam w
warszawskich liceach, w tym w szkołach dla dorosłych, i technikum.
Od 2010 roku jestem polonistką w 21 SLO. Od kilku lat regularnie
uczestniczę w sprawdzaniu egzaminu dojrzałości jako egzaminatorka
warszawskiej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Ukończyłam kurs
oceniania kształtującego i założenia tej metody wykorzystuję w swojej
pracy.