mgr Jadwiga Kuzińska

Jestem absolwentką germanistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność pedagogiczna). Bezpośrednio po studiach pracowałam jako lektorka języka niemieckiego w KSP „Lingwista”.  Po kilku latach zrezygnowałam z pracy dydaktycznej na rzecz wolnego zawodu tłumacza. Jako tłumacz konferencyjny pracowałam na sympozjach, targach, a także na planach zdjęciowych. Zajmowałam się również pisemnym tłumaczeniem scenariuszy i list dialogowych oraz – jako tłumacz przysięgły – dokumentów. Współpraca z rynkiem mediów zaowocowała kilkuletnim okresem pracy w publicznej rozgłośni Radio Dla Ciebie w charakterze specjalisty ds. reklamy i promocji. Kolejny etap to powrót do korzeni zawodowych, czyli do pracy dydaktycznej: najpierw na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego realizowałam przedmiot „Praktyczna nauka języka niemieckiego”  oraz prowadziłam lektoraty języka niemieckiego na innych wydziałach UW. Równocześnie uczestniczyłam w  seminariach i warsztatach z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego, organizowanych przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Goethe Institut. Prowadzę też lektorat dla seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i okazjonalnie robię tłumaczenia związane z filmem.
Od stycznia 2003 roku pracuję w 21 SLO im. Jerzego Grotowskiego, mam uprawnienia egzaminatora maturalnego.