mgr Michał Przybysz

Pracuję w naszej szkole od 2005 roku. Uczę grupy na poziomie Upper Intermediate i Advanced, prowadzę także dodatkowe zajęcia na poziomie dwujęzycznym oraz koło języka angielskiego.

Urodziłem się w Warszawie, ale w dzieciństwie wyjechałem z rodzicami do Libii, gdzie uczęszczałem do polskiej szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Po powrocie do Polski uczyłem się reżyserii filmowej i fotografii w szkołach policealnych. Mieszkałem kilka lat w Anglii, gdzie zdobyłem Certificate of Proficiency in English (CPE) oraz Certificate of English Language Teaching to Adults (CELTA) i gdzie rozpocząłem swoją karierę nauczycielską i pracę tłumacza. Po powrocie do Polski ukończyłem studia w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecnie, poza nauczaniem, zajmuję się także tłumaczeniami audiowizualnymi na potrzeby takich kanałów telewizyjnych, jak: Planete +, Discovery, Domo +. Jako tłumacz współpracuję również z organizotorami festiwalu filmów dokumentalnych Planete + Doc Film Festival, prezentującego najciekawsze filmy dokumentalne świata w warszawskich (i nie tylko) kinach. Zainteresowania: literatura amerykańska, film, fotografia, sztuka.