mgr Włodzimierz Taboryski

Jestem warszawianinem ze Śródmieścia, spod znaku Skorpiona. W 1967 ukończyłem klasę radiowo-telewizyjną w Technikum Łączności Nr 1. Jednak już w technikum bardziej interesowałem się sztuką: malowałem, rzeźbiłem i byłem jednym z laureatów konkursów z historii sztuki organizowanych przez „Zachętę”, ale byłęm również półfinalistyą olimpiady z fizyki. Po maturze pracowałem w Ośrodku Badawczym Zakładów Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych, a wieczorami w Rozgłośni Harcerskiej, gdzie redagowałem i prowadziłem audycje poetyckie. Po wojsku poszedłem na polonistykę Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie byłem pierwszym studentem realizującym indywidualny tok nauki, za swoje wyniki otrzymałem stypedium Polskiej Akademii Nauk. Na ostatnim roku polonistyki równolegle studiowałem na Wydziale Reżyserii Dramatu PWST, byłem kierownikiem organizacyjnym awangardowej galerii sztuki „Repassage” i studenckim fotografem. Współpracowałem z Instytutem Badań Literackich oraz Instytutem Sztuki PAN. Moja praca magisterska pisana na seminarium Zbigniewa Osińskiego otrzymała wyróżnienie kapituły ogólnopolskiego konkursu „Młoda Myśl dla Kraju”.

Reżyserii nie ukończyłem, ale w czasie studiów miałem okazję być asystentem (w Teatrze Narodowym) Adama Hanuszkiewicza, Konrada Swinarskiego oraz (w Teatrze Dramatycznym) Jerzego Antczaka, Witolda Skarucha, Witolda Zatorskiego. Swoje prace warsztatowe prezentowałem w Teatrze Ochoty i na Festiwalu Małych Form Teatralnych we Wrocławiu oraz w Kole Naukowy PWST w Warszawie.

W ruchu studenckim przyczyniłem się do reaktywowania działalności Klubu „Hybrydy”, w którym byłem pierwszym kierownikiem programowym.

Później zostałem sekretarzem redakcji miesięcznika „Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego”. Następnie pracowałem w Stołecznej Estradzie, jako organizator pracy artystycznej Teatru Adekwatnego i Teatru Buffo oraz kierownik reklamy. Następnie pracowałem w Centralnym Ośrodku Metodyki Upowszechniania Kultury – gdzie redagowałem wydawnictwa informacyjno-poradnicze dla amatorskiego ruchu artystycznego; w Zamku Królewskim – jako kierownik kina zamkowego i działu oświatowego.

Przez cały ten okres prowadziłem amatorskie zespoły teatralne w Hybrydach, Stodole i Pałacu Młodzieży. W tym okresie byłem ogólnopolskim konsultantem zespołów teatralnych, prowadząc kilkadziesiąt warsztatów i jurorując kilkunastu przeglądom ruchu amatorskiego. Związałem się też z Towarzystwem Uniwersytetów Ludowych, kontynuatorem dorobku edukacyjnego Ignacego i Zofii Solarzów.

Napisałem kilkanaście artykułów i poradnik ABC teatru przy kawie, Warszawa 1986. Jestem autorem haseł dotyczących teatru, filmu i retoryki w Słowniku wiedzy o kulturze, wydanym przez Arkady w 2009 r.

W 1985 r. zacząłem pracować jako polonista w eksperymentalnym LX Liceum Ogólnokształcącym (za dyrekcji Jolanty Lipszyc), by wkrótce objąć tam funkcję zastępcy dyrektora do spraw naukowych i wiceprzewodniczącego Towarzystwa Szkół Twórczych, skupiającego 30 najlepszych szkół w Polsce. Zostałem nauczycielem mianowanym. Kiedy rada pedagogiczna LX LO im. Wojciecha Górskiego zrezygnowała z realizacji eksperymentu edukacyjnego dr Danuty Nakonecznej, w 1991 r. założyłem Stowarzyszenie SztukaEdukacjaPromocja, a następnie powołałem autorskie 21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące, które w 2002 roku przyjęło imię Jerzego Grotowskiego; w 1996 powstała Akademia Sztuki i Kultury.

W 1996 roku byłem pomysłodawcą i współorganizatorem targów prezentujących licea warszawskie, które dziś są znane jako Salon PERSPEKTYW.

W 1992 r. utworzyłem wraz córką Anną Agencję Artystyczną Dziesięciu Muz. Organizuje ona imprezy artystyczne i szkolenia. Do realizacji programu placówek i agencji służy w Puszczy Bolimowskiej koło Skierniewic gospodarstwo agroturystyczne Zaścianek Babie Lato.

W 2005 roku założyłem fundację Społeczny Fundusz Stypendialny, której celem jest wspieranie wartościowych inicjatyw i uzdolnionej młodzieży (od 2008 roku jest ona organizacją pożytku publicznego).

Od 2009 roku działam w warszawskim Klubie Dyrektorów Szkół Niepublicznych, dla którego zaprojektowałem i prowadzę portal internetowy www.oswiataniepubliczna.pl .