Język polski


Lektury obowiązkowe w roku szkolnym 2023/2024

 • Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów (Psalm 1, Psalm 130), Apokalipsy wg św. Jana
 • Jan  Parandowski, Mitologia, część I: Grecja
 • Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty)
 • Sofokles, Antygona
 • Platon, Państwo (fragmenty)
 • Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty)
 • Arystofanes, Chmury
 • Wergiliusz, Eneida (fragmenty)
 • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)
 • Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty)
 • Pieśń o Rolandzie (fragmenty)
 • Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty)
 • Legenda o św. Aleksym (fragmenty)
 • Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty)
 • Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty)
 • św. Augustyn, Wyznania (fragmenty)
 • św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty)
 • Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych)
 • Jan  Kochanowski, Odprawa posłów greckich 
 • Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty)
 • Piotr Skarga, Żywoty świętych (fragmenty)
 • Michel de Montaigne, Próby (fragmenty)
 • François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty)
 • William Szekspir, Romeo i Julia, Makbet, Hamlet
 • Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)
 • Molier, Skąpiec
 • Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty)

oraz utwory poetyckie zgodnie z podstawą programową.


Filozofia z etyką

 • Księga Rodzaju (1, 1 – 2, 3).
 • Arystofanes, Chmury
 • Platon, Timajos (28 b – 30 c)
 • Platon, Obrona Sokratesa