Język polski


 • Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów (Psalm 1, Psalm 130), Apokalipsy wg św. Jana
 • John Steinbeck, Na wschód od Edenu
 • Jan  Parandowski, Mitologia, część I: Grecja
 • Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty)
 • Sofokles, Antygona
 • Horacy – wybrane utwory
 • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)
 • Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty)
 • Pieśń o Rolandzie (fragmenty)
 • Legenda o św. Aleksym (fragmenty)
 • Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty)
 • Bogurodzica
 • Lament świętokrzyski (fragmenty)
 • Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty)
 • Jan  Kochanowski,  wybrane  pieśni,  w  tym:  Pieśń  IX ks.I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm  13, Psalm  47; Treny jako cykl poetycki; Odprawa posłów greckich
 • Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty)
 • William Szekspir, Romeo i Julia, Makbet, Hamlet;yżu (fragmenty)
 • Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet IV. O wojnie naszej…,Sonet V. O nietrwałej miłości…
 • Daniel Naborowski, Marność, Krótkość  żywota, Cnota grunt wszystkiemu, Do Anny, Na oczy królewny…
 • Jan Andrzej Morsztyn, Do trupa, Niestatek 
 • Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)
 • Molier, Skąpiec
 • Ignacy Krasicki, Hymn  do  miłości  ojczyzny,  wybrane satyry (Do króla, Pijaństwo, Świat zepsuty)
 • Franciszek Karpiński, wybór sielanek (Do Justyny. Tęskność  na  wiosnę, Laura  i  Filon) i  liryki  religijnej  (Pieśń wieczorna, O deszcz)
 • Platon, Państwo (fragmenty)
 • Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty)
 • Arystofanes, Chmury
 • Wergiliusz, Eneida (fragmenty)
 • św. Augustyn, Wyznania (fragmenty)
 • św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty)
 • François Villon, Wielki testament (fragmenty)
 • Michel de Montaigne, Próby (fragmenty)
 • François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty)
 • Piotr Skarga, Żywoty świętych (fragmenty)
 • Zalecane dzieła teatralne i filmowe: Dekalog, reż. Krzysztof Kieślowski, wybrane filmy z cyklu; Elektra, reż. Piotr Chołodziński; https://vod.tvp.pl/video/elektra,elektra,58905861