Język polski


Lektury obowiązkowe w roku szkolnym 2023/2024

 • William Szekspir, Hamlet,
 • Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty),
 • Molier, Skąpiec,
 • Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty),
 • Adam Mickiewicz, Konrad WallenrodDziady cz. IV, III,  Pan Tadeusz – lektura omawiana w szkole podstawowej, będzie powtórzenie,
 • Juliusz Słowacki, Kordian,  Lilla Weneda,
 • Zygmunt Krasiński, Nie-boska komedia,
 • Cyprian Kamil Norwid, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty),
 • Eliza Orzeszkowa, Gloria victis,
 • Henryk Sienkiewicz, Potop,
 • Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu, Lalka
 • utwory poetyckie zgodnie z podstawą programową.

Lektury z zakresu klasy drugiej, które będziemy omawiać w klasie trzeciej

Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i karaGustav Flaubert, Pani Bovary

Filozofia z etyką

 • Diogenes Laertios, Żywoty słynnych filozofów
 • Platon, Uczta
 • Platon, Kriton
 • Platon, Fedon
 • Platon, Państwo (księga VII)
 • A. Bloom, Umysł zamknięty (rozdział: Muzyka)
 • Arystoteles, Polityka (księga I)
 • Epikur, List do Menoikeusa (w: Diogenes Laertios, Żywoty słynnych filozofów)
 • Epiktet, Encheiridion
 • Marek Aureliusz, Rozmyślania (księgi I-III)
 • Sekstus Empiryk, Zarysy Pirrońskie
 • Porfiriusz, Żywot Plotyna
 • Plotyn, Enneady (fragmenty)