Język polski


Lektury obowiązkowe w roku szkolnym 2023/2024
 • Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
 • Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej
 • Stanisław Wyspiański, Wesele
 • Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa
 • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień)
 • Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony
 • Franz Kafka, Proces
 • Stefan Żeromski, Przedwiośnie
 • Zofia Nałkowska, Granica
 • Witold Gombrowicz, Ferdydurke
 • Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
 • Bruno Schulz, opowiadania: Sklepy cynamonowe, Sierpień, Ulica Krokodyli
 • Tadeusz Borowski, opowiadania  Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli
 • Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat
 • Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem

Filozofia z etyką

 • św. Augustyn, Wyznania (księgi I-III)
 • św. Tomasz, Suma Teologiczna (fragmenty)
 • N. Machiavelli, Książę
 • Kartezjusz, Rozprawa o metodzie
 • Pascal, Myśli
 • B. Spinoza, Etyka (fragmenty)
 • D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej (fragmenty)
 • I. Kant, Krytyka czystego rozumu
 • F. Nietzsche, wybór pism
 • K. Ajdukiewicz, Co może zrobić szkoła dla podniesienia kultury logicznej uczniów
 • L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus.