Liceum to czas na rozwój

Liceum to kluczowy czas rozwoju osobowości

Cztery lata spędzone w liceum przypadają na bardzo dużo zmian związanych z dojrzewaniem

  • Tworzymy bezpieczne i wspierające środowisko.
  • Wierzymy w zdrowy balans pomiędzy nauką a czasem dla siebie.
  • Dbamy o dobrostan emocjonalny i kondycję psychofizyczną młodzieży. 
  • U nas nie wszystko wolno – uczymy szanować granice innych.