Język polski

D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski Oblicza epok, klasa 1 cz. 1. i 2. (nowa edycja), WSiP


Język angielski

gr. 1. i gr. 2.: J. Dooley, V. Evans, On Screen Upper-Intermediate (B2+). Student`s Book (wersja podręcznika niewieloletnia) oraz Workbook &Grammar Book, Express Publishing


Języki obce 

język francuskigrupa początkująca

F. Gallon, C. Himber, En action! 1. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych oraz Zeszyt ćwiczeń, Hachette

język francuski – kontynuacja

F. Gallon, C. Himber, En action! 2. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych oraz Zeszyt ćwiczeń, Hachette

język hiszpańskigrupy początkujące

Arriba Ioven 1. Podręcznik A1.1 oraz Arriba Ioven 1. Ćwiczenia A1.1, Editnos

język hiszpański kontynuacja 1 (pani Ilona)

Descubre 2.  Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Draco 

język hiszpański kontynuacja 2 (pani Melva)

Descubre 3. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Draco

język niemieckikontynuacja 1

A. Kryczyńska-Pham, Effekt Neu 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum oraz Effekt Neu 1. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla liceum i technikum, WSiP

język niemiecki – kontynuacja 2

A. Kryczyńska-Pham, Effekt Neu 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum, WSiP; od stycznia 2024 A. Kryczyńska-Pham, Effekt Neu 3. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikumJęzyk łaciński i kultura antyczna

materiały własne i J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, Homo Romanus 1. Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej, Draco (materiał uzupełniający)


Historia

M. Pawlak, A. Szweda, Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum, część 1. Zakres podstawowy (dla absolwentów szkół podstawowych, nowa edycja), Nowa Era


Historia i teraźniejszość

materiały własne


Matematyka

W. Babiański, L. Chańko, K. Wej, Matematyka, część 1. Zakres podstawowy (dla absolwentów szkół podstawowych), Wydaw. Nowa Era oraz Matematyka 1.  Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy, Nowa Era


Informatyka

materiały własne


Biologia

A. Helmin, J. Holeczek, Biologia na czasie, część 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Nowa Era (nieobowiązkowo, dostępny w razie potrzeby w bibliotece szkolnej).


Chemia

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, To jest chemia, część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy (dla absolwentów szkół podstawowych), Nowa Era (nieobowiązkowo, dostępny w bibliotece szkolnej)


Fizyka

M. Braun, W. Śliwa, Odkryć fizykę 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe, Nowa Era (nieobowiązkowo, dostępny w szkolnej bibliotece)


Geografia

R. Malarz, M. Więckowski, Oblicza geografii, część 1. Zakres podstawowy (dla absolwentów szkół podstawowych), Nowa Era


Edukacja dla bezpieczeństwa

B. Boniek, A. Kruczyński, Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, Operon (nieobowiązkowo).


historia sztuki, historia muzyki, wiedza o teatrze i filmie, retoryka, filozofia z etyką – programy autorskie, nie ma obowiązkowych podręczników