Język polski

K. Budna, B. Kapela-Bagińska, J. Manthey i inni, Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony, część 1. starożytność i średniowiecze oraz część 2. renesans, barok, oświecenie, GWO, Gdańsk 2019.


Język angielski

gr. 1. i gr. 2.: J. Dooley, V. Evans, On Screen Upper-Intermediate (B2+), Express Publishing (Student`s Book i Workbook)


Język łaciński i kultura antyczna

J. Ryba, A. Klęczar, Cognoscite. Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej. Zakres podstawowy, Wydaw. Draco


Języki obce 

Język francuski
gr. 1. (grupa początkująca): En Action! 1. Podręcznik wieloletni dla szkół ponadpodstawowych. Język francuski, Wydaw. Hachette Livre Polska oraz En action 1. Zeszyt ćwiczeń
gr. 2. (kontynuacja): En Action! 1. Podręcznik wieloletni dla szkół ponadpodstawowych. Język francuski, Wydaw. Hachette Livre Polska oraz En action 1. Zeszyt ćwiczeń
Język hiszpański
gr. 1. (grupa początkująca)Descubre 1. Podręcznik i ćwiczenia (dla szkół ponadpodstawowych), Wydaw. Draco
gr. 2. (kontynuacja)Descubre 2. Podręcznik i ćwiczenia (dla szkół ponadpodstawowych), Wydaw. Draco


Historia

M. Pawlak, A. Szweda, Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum, część 1. Zakres podstawowy (dla absolwentów szkół podstawowych), Wydaw. Nowa Era


Historia i teraźniejszość


Matematyka

W. Babiański, L. Chańko, K. Wej, Matematyka, część 1. Zakres podstawowy (dla absolwentów szkół podstawowych), Wydaw. Nowa Era, Warszawa 2019 oraz Matematyka 1.  Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy, Wydaw. Nowa Era


Informatyka


Biologia

A. Helmin, J. Holeczek, Biologia na czasie, część 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Wydaw. Nowa Era (nieobowiązkowo, dostępny w razie potrzeby w bibliotece szkolnej).


Chemia

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, To jest chemia, część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy (dla absolwentów szkół podstawowych), Wydaw. Nowa Era (nieobowiązkowo, dostępny w bibliotece szkolnej)


Fizyka

M. Braun, W. Śliwa, Odkryć fizykę 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe, Wydaw. Nowa Era (nieobowiązkowo, dostępny w szkolnej bibliotece)


Geografia

R. Malarz, M. Więckowski, Oblicza geografii, część 1. Zakres podstawowy (dla absolwentów szkół podstawowych), Wydaw. Nowa Era


Edukacja dla bezpieczeństwa

B. Boniek, A. Kruczyński, Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Wydaw. Operon, Gdynia 2019 (nieobowiązkowo).


historia sztuki, historia muzyki, wiedza o teatrze i filmie, retoryka, filozofia z etyką – programy autorskie, nie ma obowiązkowych podręczników