Język polski

D. Dąbrowska, E. Prylińska i inni, Sztuka wyrazu 3. Zakres  podstawowy i rozszerzony, część 1., GWO, Gdańsk 2020

D. Dąbrowska, E. Prylińska i inni, Sztuka wyrazu 3. Zakres  podstawowy i rozszerzony, część 2., GWO, Gdańsk 2020


Język angielski

gr. 1. C. Dobb, K. Lackman, J. Dooley, Repetytorium dla szkół ponadpodstawowych. Poziom rozszerzony, Express Publishing

gr. 2.: J. Dooley, V. Evans, On Screen Upper-Intermediate (B2+), Express Publishing (kontynuacja) oraz od II semestru C. Dobb, K. Lackman, J. Dooley, Repetytorium dla szkół ponadpodstawowych. Poziom rozszerzony, Express Publishing


Język francuski

grupa 1.: En Action! 2. Podręcznik wieloletni dla szkół ponadpodstawowych. Język francuski, Wydaw. Hachette Livre Polska oraz En action 2. Zeszyt ćwiczeń – kontynuacja

grupa 2:

Język hiszpański

grupa 1.: Descubre 2. Podręcznik i ćwiczenia (dla szkół ponadpodstawowych), Wydaw. Draco – kontynuacja 

grupa 2.: Descubre 3. Podręcznik i ćwiczenia (dla szkół ponadpodstawowych), Wydaw. Draco – kontynuacja

Język niemiecki

Effekt 3. Język niemiecki oraz Zeszyt ćwiczeń dla liceum i technikum, WSiP – kontynuacja


Matematyka

W. Babiański, L. Chańko, K. Wej, Matematyka, część 3. Zakres podstawowy (dla absolwentów szkół podstawowych), Wydaw. Nowa Era oraz Matematyka 3. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy, Wydaw. Nowa Era


Informatyka


Biologia

J. Holeczek, Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. Wydaw. Nowa Era (nieobowiązkowo, dostępny w bibliotece szkolnej).


Chemia

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. Wydaw. Nowa Era (nieobowiązkowo, dostępny w bibliotece szkolnej).


Fizyka

M. Braun, W. Śliwa, Odkryć fizykę 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe, Wydaw. Nowa Era (nieobowiązkowo, dostępny w bibliotece szkolnej).


Geografia

C. Adamiak, A. Dubownik, M. i inni, Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Wydaw. Nowa Era


Podstawy przedsiębiorczości

Z. Makieła, T. Rachwał, Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Wydaw. Nowa Era – kontynuacja (nieobowiązkowo, dostępny w bibliotece szkolnej)


historia sztuki, historia muzyki, filozofia z etyką, wiedza o teatrze i filmie – programy autorskie