Język polski

D. Dąbrowska, B. Kapela-Bagińska, E. Prylińska i inni, Sztuka wyrazu 2. Zakres podstawowy i rozszerzony, część 2., GWO, Gdańsk 2020 – kontynuacja

D. Dąbrowska, E. Prylińska i inni, Sztuka wyrazu 3. Zakres  podstawowy i rozszerzony, część 1., GWO, Gdańsk 2020

D. Dąbrowska, E. Prylińska i inni, Sztuka wyrazu 3. Zakres  podstawowy i rozszerzony, część 2., GWO, Gdańsk 2020


Język angielski

gr. 1. i gr. 2.: J. Dooley, V. Evans, On Screen Upper-Intermediate (B2+), Express Publishing (kontynuacja) oraz obowiązkowo C. Dobb, K. Lackman, J. Dooley, Repetytorium dla szkół ponadpodstawowych. Poziom rozszerzony, Express Publishing


Język francuski

grupa 1.: En Action! 2. Podręcznik wieloletni dla szkół ponadpodstawowych. Język francuski, Wydaw. Hachette Livre Polska oraz En action 2. Zeszyt ćwiczeń – kontynuacja

grupa 2.:  Francofolie express 3. Podręcznik oraz Zeszyt ćwiczeń, Wydaw. PWN  – kontynuacja

Język hiszpański

grupa 1.: Descubre 2. Podręcznik i ćwiczenia (dla szkół ponadpodstawowych), Wydaw. Draco – kontynuacja 

grupa 2.: Descubre 3. Podręcznik i ćwiczenia (dla szkół ponadpodstawowych), Wydaw. Draco – kontynuacja

Język niemiecki

Effekt 3. Język niemiecki. Zeszyt ćwiczeń dla liceum i technikum, WSiP 2019 – kontynuacja


Matematyka

W. Babiański, L. Chańko, K. Wej, Matematyka, część 3. Zakres podstawowy (dla absolwentów szkół podstawowych), Wydaw. Nowa Era, Warszawa 2021 oraz Matematyka 3. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy, Wydaw. Nowa Era, Warszawa 2021


Informatyka


Biologia

J. Holeczek, Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. Wydaw. Nowa Era (nieobowiązkowo, dostępny w razie potrzeby w bibliotece szkolnej).


Chemia

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. Wydaw. Nowa Era (nieobowiązkowo, dostępny w razie potrzeby w bibliotece szkolnej).


Fizyka

M. Braun, W. Śliwa, Odkryć fizykę 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe, Wydaw. Nowa Era (nieobowiązkowo, dostępny w razie potrzeby w bibliotece szkolnej).


Geografia

C. Adamiak, A. Dubownik, M. i inni, Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Wydaw. Nowa Era, Warszawa 2021.


Podstawy przedsiębiorczości

Z. Makieła, T. Rachwał, Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Wydaw. Nowa Era – kontynuacja (nieobowiązkowo, dostępny w razie potrzeby w bibliotece szkolnej)


historia sztuki, filozofia z etyką – programy autorskie

historia muzyki, wiedza o teatrze i filmie – projekt