Język polski

D. Dąbrowska, E. Prylińska, C. Ratajczak, A. Regiewicz, Język polski 4. Sztuka wyrazu. Współczesność. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, Wydaw. GWO 


Język angielski

V. Evans, J. Dooley, On Screen Advanced C1, Express Publishing (Student’s Book i Workbook) – kontynuacja oraz obowiązkowo C. Dobb, K. Lackman, J. Dooley, Repetytorium dla szkół ponadpodstawowych. Język angielski, poziom rozszerzony, Express Publishing – kontynuacja


Język francuski

grupa 1.: En Action! 2. Podręcznik wieloletni dla szkół ponadpodstawowych. Język francuski, Wydaw. Hachette Livre Polska – kontynuacja

grupa 2.:  Francofolie express 3. Podręcznik oraz Zeszyt ćwiczeń, Wydaw. PWN 

Język hiszpański

grupa 1.: Descubre 3. Podręcznik i ćwiczenia (dla szkół ponadpodstawowych), Wydaw. Draco – kontynuacja 

grupa 2.: Descubre 4. Podręcznik i ćwiczenia (dla szkół ponadpodstawowych), Wydaw. Draco – kontynuacja

Język niemiecki

A. Kryczyńska-Pham, Effekt 3. Język niemiecki. Podręcznik dla liceum i technikum, WSiP 2019kontynuacja oraz Effekt 3. Język niemiecki. Zeszyt ćwiczeń dla liceum i technikum, WSiP 2019 – kontynuacja


Matematyka

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska, Matematyka 4. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Wydaw. Nowa Era oraz K. Wej, D. Ponczek,  Matematyka 4. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy, Wydaw. Nowa Era, oraz obowiązkowo W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska, Nowa teraz matura. Matematyka, poziom podstawowy. Zbiór zadań maturalnych, Wydaw. Nowa Era 2022


Historia

J. Kłaczkow, S. Roszak Poznać przeszłość 4. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Wydaw. Nowa Era


historia sztuki, filozofia z etyką, historia muzyki, wiedza o teatrze i filmie – programy autorskie