Język polski

D. Dąbrowska, E. Prylińska, C. Ratajczak, A. Regiewicz, Język polski 4. Sztuka wyrazu. Współczesność. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, Wydaw. GWO 


Język angielski

grupa 1. i 2: C. Dobb, K. Lackman, J. Dooley, Repetytorium dla szkół ponadpodstawowych. Język angielski, poziom rozszerzony, Express Publishing – kontynuacja


Język francuski

Język hiszpański

grupa 1.:

grupa 2.:

Język niemiecki

Matematyka

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska, Matematyka 4. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Wydaw. Nowa Era oraz K. Wej, D. Ponczek,  Matematyka 4. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy, Wydaw. Nowa Era, oraz obowiązkowo W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska, Nowa teraz matura. Matematyka, poziom podstawowy. Zbiór zadań maturalnych, Wydaw. Nowa Era 2022


Historia

J. Kłaczkow, S. Roszak Poznać przeszłość 4. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Wydaw. Nowa Era


Wiedza o społeczeństwie – rozszerzenie dodatkowe


historia sztuki, filozofia z etyką, historia muzyki, wiedza o teatrze i filmie – programy autorskie