Program filozofii z etyką realizowany jest podczas czterech lat nauki. Uczniowie zapoznają się z filozofią Greków i Rzymian (mają możliwość przeczytania w całości lub fragmentach najważniejszych dzieł filozofów starożytnych), z podstawowymi elementami filozofii późniejszej (m.in. z poglądami: chrześcijańskich filozofów średniowiecza, Machiavellego, Hume’a, Kanta, Spinozy, Marksa, Wittgensteina, Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, Foucalta). W klasie 4 uzupełnieniem zajęć z filozofii i rozszerzeniem zajęć z języka polskiego są obowiązkowe wykłady prowadzone w II semestrze. Uczniowie, którzy wybrali rozszerzenie z filozofii, od klasy 2 mają dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury.

Zajęcia poszerzone są także o program etyki, co umożliwia uczniom otrzymanie dodatkowej oceny na świadectwie. 

Lekcje prowadzone są w trybie „akademickim”, tzn. za podstawę przyjmuje się analizę tekstu źródłowego i dyskusję.

Ponadto uczniowie zapoznają się z klasyczną terminologią filozoficzną w językach oryginalnych – przede wszystkim w grece klasycznej (której mogą się uczyć także na zajęciach pozalekcyjnych).

Tematy wykładów w klasie 4

Wykłady są obowiązkowym uzupełnieniem lekcji języka polskiego w klasie 4.


Tematy w kolejności omawiania:
1. Parafilozoficzne wariactwa Fryderyka Nietzschego i co z nich wyniknęło dla literatury?
2. Rozpaczliwe wynurzenia Schopenhauera.
3. Henryka Bergsona, noblisty o warszawskich korzeniach, uwagi o życiu, religii i pędzie.
4. S. Kierkegaarda choroby na śmierć, bojaźnie i drżenia.
5. Nieświęty i niebłogosławiony Jan Paweł Sartre i jego mdłości.
6. Oswajanie Obcego Alberta Camusa.
7. 8. Prosto z mostu o postmodernizmie.
9. Recepty na szczęście według filozofów starożytnych.
10. Filozofia Oświecenia i jej konsekwencje.
11. Mesjanizm.
12. 13. Tematy do ustalenia (propozycje uczniów mile widziane).