Historia sztuki jest realizowana w klasach 1-4. Można także (od klasy 3) uczęszczać na rozszerzenia dodatkowe, czyli zajęcia przygotowujące do zdawania matury z tego przedmiotu.

Omawiany program obejmuje:

  •  W 1 klasie – wprowadzenie do historii sztuki, sztukę prehistoryczną, starożytną i średniowieczną,
  • W klasie 2 – renesans i barok
  • W 3 klasie – rokoko, klasycyzm, romantyzm, sztukę XIX w.
  • W klasie 4 – sztukę XX i XXI w.

Lekcje prowadzone są metodą miniwykładu (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i filmów) oraz pogadanki i dyskusji. Wybrane zagadnienia są realizowane metodą projektu. Zajęcia umożliwiają uczniom zdobycie wiedzy na temat najważniejszych kierunków w sztuce i twórczości wybranych artystów, a także rozwijania umiejętności analitycznego i krytycznego podejścia do dzieła sztuki.

W trakcie czteroletniego cyklu kształcenia planowane są wyjścia do warszawskich muzeów i galerii, gdzie uczniowie uczestniczą w specjalistycznych lekcjach i warsztatach lub pracują indywidualnie z kartami pracy

W ramach realizacji programu nauczania organizowane są również trzy wyjazdy naukowe.