Historia jest przedmiotem realizowanym na poziomie podstawowym. W klasie pierwszej zaczynamy od starożytności i kończymy na czasach nam współczesnych w klasie czwartej. Osoby zainteresowane historią i przygotowujące się do matury z historii będą mogły uczestniczyć w dodatkowych zajęciach rozszerzających program historii w klasie trzeciej i czwartej.

Na lekcjach historii poznajemy faktografię, ale przede wszystkim rozwijamy umiejętności, by ułożyć fakty w związki przyczynowo-skutkowe, przedstawiając jednocześnie poszczególne etapy procesu historycznego. Z tego też powodu same daty (zmora historii) nie są aż tak istotne, ważne jest umiejscowienie wydarzeń w odpowiednim porządku chronologicznym.

Wiele uwagi poświęcamy interpretacji różnego rodzaju źródeł historycznych: tekstowych, ikonograficznych, statystycznych, kartograficznych czy genealogicznych. Celem lekcji i zajęć dodatkowych jest odpowiednia interpretacja i porównywanie różnych źródeł, a także ocena wiarygodności przekazu.

Lekcje historii to nie tylko fakty, daty, postacie, to również zrozumienie korzeni europejskiej cywilizacji i osadzenie jej w polskiej tradycji i kulturze. Dużą rolę w nauczaniu historii przywiązujemy do kształtowanie u uczniów postawy nowoczesnego patriotyzmu.