W naszym liceum język angielski nauczany jest na poziomie zaawansowanym (Upper-Intermediate i Advanced) i większość maturzystów wybiera poziom rozszerzony na egzaminie maturalnym (i osiąga wysokie wyniki). Zachęcamy do realizowania programu na poziomie dwujęzycznym na zajęciach pozalekcyjnych.
W klasie pierwszej tworzymy także grupy średnio zaawansowane (Intermediate), jednak z naciskiem na szybkie nadrobienie zaległości i przejście na wyższy poziom znajomości języka. Wszystkie grupy mają minimum cztery godziny zajęć w tygodniu (od klasy drugiej ścieżka dwujęzyczna – sześć godzin w tygodniu). Ocena stopnia opanowania umiejętności językowych dla klas pierwszych oraz nowych uczniów klas wyższych następuje na podstawie testu diagnostycznego.

Prowadzimy koło języka angielskiego, które powstało z myślą o osobach chcących pogłębić wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych, szczególnie w jej wymiarze współczesnym – stąd częsta analiza serwisów informacyjnych (tzw. newsów) połączona z dyskusją o problemach współczesnego świata. Program koła obejmuje także warsztaty tłumaczeniowe, podczas których dokonujemy przekładów różnego rodzaju tekstów (dotyczących poezji, polityki, historii sztuki i innych, wspólnie wybranych, zagadnień) oraz pracę z materiałami multimedialnymi. 


W miarę potrzeb organizujemy zajęcia dodatkowe (powtórki z gramatyki, warsztaty z pisania) dla uczniów, którzy muszą nadrabiać zaległości bądź chcą powtarzać omówiony na zajęciach materiał.