Nasza szkoła jest przystanią dla humanistek i humanistów.

Co to jednak znaczy? Czasem można usłyszeć, że humanistki lub humaniści to osoby, które „nie lubią” matematyki. Nam bliższe jest rozumienie tego słowa w jego pierwotnym znaczeniu. Dlatego język polski jest szczególnie ważnym przedmiotem w programie edukacyjnym szkoły, wszystkie uczennice i wszyscy uczniowie realizują go na poziomie rozszerzonym. Lekcje języka polskiego uzupełniamy warsztatami z pisania. Program wzbogacamy także o pozalekcyjne zajęcia dotyczące literatury współczesnej, a w klasie maturalnej mamy dodatkowe rozszerzenia poświęcone szczegółowej analizie tekstów spoza kanonu lektur szkolnych.

Edukację polonistyczną uzupełniają takie przedmioty jak: wiedza o teatrze i filmie, filozofia, łacina, retoryka, historia sztuki, wiedza o tańcu, historia muzyki.