Wszystkie uczennice i wszyscy uczniowie naszego liceum uczą się języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, łaciny oraz wybierają jeszcze jeden język obcy nowożytny. Mają do wyboru: język francuski, hiszpański i niemiecki. Każdego roku organizujemy grupy średnio zaawansowane i zaawansowane, i zachęcamy do kontynuowania nauki. Można też rozpocząć naukę języka, jeśli zbierze się grupa chętnych.

Praca na lekcjach obejmuje różne formy, ale zależy nam przede wszystkim na kształceniu i doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych. Na zajęciach nie posługujemy się językiem polskim, także w grupach początkujących. Na koniec nauki w klasach 1-3 przeprowadzamy sprawdzian ustny, który obejmuje omówione zagadnienia i jest dostosowany do poziomu grupy.

Poznajemy też tradycje i zwyczaje danego obszaru językowego, więc każda grupa językowa ma też zajęcia kulturowe.
Poza regularnymi lekcjami można skorzystać z indywidualnych konsultacji językowych, uczęszczać na koło przedmiotowe lub przygotowywać się do egzaminów maturalnych i olimpiad przedmiotowych na dodatkowych fakultetach.