Język łaciński i kultura antyczna

Często słyszy się, że łacina to język martwy. Tak mówią ci, którzy w swojej edukacji raczej nie zetknęli się z tym językiem. Mam nadzieję, że każda uczennica i każdy uczeń naszej szkoły już po kilku tygodniach nauki nie ma wątpliwości, że łacina to język bardzo żywy. Nikt tym językiem nie mówi, ale wszyscy, w pewnym sensie, myślimy po łacinie.


Dzięki łacinie lepiej poznajemy nasz język i zasady, które nim rządzą; zapożyczenia, którymi się posługujemy; kulturę, w której żyjemy. Łacina to także wstęp do nauki wszyskich języków romańskich, ale też duża pomoc w nauce języków germańskich.

Lekcje łaciny to pasjonująca przygoda poznawania kultury antycznej – zwłaszcza dzięki lekturze tekstów pisarzy starożytnych (także w przekładach). Stąd do starożytności, wbrew pozorom, wcale nie jest tak daleko.


                   Non tam praeclarum est scire Latine, quam turpe nescire.

Jest to przedmiot obowiązkowy, realizowany w klasie pierwszej (30 godzin lekcyjnych). Dla chętnych z klas starszych prowadzimy koło zainteresowań.