Matematyka nie posiada symboli na mętne myśli

  Henri Poincaré

Od matematyki nie da się uciec, nie warto nawet próbować jej unikać. I nie chodzi tylko o to, że jest to przedmiot obowiązkowy na maturze. Matematyka jest obowiązkowa w życiu, w codziennym myśleniu, planowaniu, wnioskowaniu; posługujemy się nią na co dzień. Logiczne myślenie jest niezbędne we wszystkich dziedzinach naukowych, także przy czytaniu i analizowaniu utworów literackich i tekstów źródłowych. Humanistyka i matematyka to wbrew pozorom nie są odległe dziedziny.


W naszym liceum program matematyki realizujemy na poziomie podstawowym, mamy do dyspozycji dużo godzin lekcyjnych, więc mamy czas na powtórki i ćwiczenia utrwalające.

Liczymy na Waszą chęć nauki, ciekawość poznawania nowych rzeczy, cierpliwość i humanistyczną dociekliwość.