fizyka

Będziecie świadkami przełomowych wydarzeń.

W 2022 roku ma wystartować nowa rakieta na Księżyc. Jest to pierwszy krok do powrotu ludzi na naszego satelitę – ponad 50 lat po pierwszym lądowaniu. W planach jest założenie stałej bazy, z której kiedyś – ale raczej za waszego życia! – wyruszy wyprawa na Marsa.

Znane nam w obecnym kształcie prawa fizyki nie pozwalają nam obecnie snuć planów podboju dalszych planet, a co dopiero tych z innych układów gwiezdnych! Marzenie to jest jednak obecne. Wiedzą o tym twórcy kultury, którzy – jak Stanisław Lem, albo Stanley Kubrick – już dekady temu przewidywali problemy, ale i radości, jakie będą się wiązać z eksploracją Wszechświata.

Te same prawa fizyki pozwalają nam jednak patrzeć nie tylko w dal, ale też w przeszłość. Również w 2022 roku zaczął działać Teleskop Jamesa Webba – następca słynnego Teleskopu Hubble’a. Robiąc świetnej jakości zdjęcia najdalszych rubieży Kosmosu dowiemy się być może czym są nieobecne w tablicy pierwiastków Mendelejewa Ciemna Materia i Ciemna Energia – stanowiące 95% masy wszystkiego, co obserwujemy, a o czym mamy nikłe pojęcie.

Wreszcie, najbliższe lata będą przełomowe pod kątem walki z katastrofą klimatyczną i zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Niepodjęcie tego wyzwania doprowadzi do głębokiej i nieodwracalnej degradacji jakości życia na Ziemi. Mamy wiedzę, technologie i środki, by temu zaradzić. Za to czasu mamy coraz mniej. Szerzej o tym temacie będziemy mówili (i działali!) na kółku klimatycznym – zapraszam!

Na lekcjach będziemy przyglądać się bliżej tym i innym zagadnieniom. Poznamy podstawowe narzędzia matematyczne, które pozwolą nam na inne spojrzenie. Mam nadzieję, że będzie to dla was ciekawy i odkrywczy punkt widzenia. Do zobaczenia!

geografia

Geografia to nauka o ziemi i zjawiskach w niej zachodzących. Spotykamy się z nią na co dzień, przemieszczając się w przestrzeni i obserwując wszystko to, co się w niej znajduje. Czasem zastanawiamy się, w której części miasta jest najwięcej sklepów, w którym regionie kraju koncentrują się konkretne zabytki turystyczne, który kraj posiada najwięcej takich czy innych elementów. Odkrywanie odpowiedzi na te pytania oraz rozszerzanie ich o dodatkowe zapytanie: dlaczego? jest jednym z głównych zadań, jakie stawia przed nami geografia.