Program nauczania wiedzy o teatrze i filmie w naszym liceum realizowany jest od powstania szkoły (1991). Stanowi też uzupełnienie i rozszerzenie przedmiotów humanistycznych, zwłaszcza języka polskiego i historii. Zajęcia mają charakter warsztatów i prezentacji multimedialnych.

Szkoła raczej nie organizuje grupowych wyjść do teatru lub kina. Uczniowie dostają prace do wykonania, gdzie istotnym elementem jest wizyta w wybranej przez ucznia placówce kultury. W ten sposób uczą się samodzielnie dokonywać wyboru sztuki i zorganizować bilet itp. Natomiast w naszym obyczaju jest wizyta w teatrze w trakcie krajowych wycieczek. W czasie tych wycieczek krajowych i zagranicznych wygłaszane są referaty o dorobku teatralnym i filmowym odwiedzanych miejsc.

TEATR, czyli sztuka zespołowego konstruowania sytuacji lirycznych.

W realizowanym programie teatralnym najwięcej czasu poświęcam zapoznaniu uczniów z rozwojem formy teatru europejskiego w kolejnych epokach kulturalnych. Omawiamy język sztuki teatralnej, jak aktorstwo, sposoby pracy nad spektaklem, rolę tekstu (dramatu, egzemplarza), muzyki, scenografii, funkcjonowanie teatru jako instytucji itd. Program skoordynowany jest z programami polonistów i innych przedmiotów humanistycznych. Uczniowie realizują małe formy teatralne a na retoryce poznają aktorskie techniki pracy nad tekstem.

 FILM, czyli X Muza albo fabryka snów.

W realizowanym programie najwięcej czasu poświęcam zapoznaniu uczniów z językiem sztuki filmowej (teoretycznie i praktycznie) przywołując konkretne realizacje z historii filmu. Uczniowie samodzielnie realizują etiudy filmowe. Ważnym elementem programu edukacji filmowej jest organizowanie także przez uczniów i ich udział w projektach edukacyjnych, dyskusyjnych spotkaniach filmowych, przeglądach filmowych, dniach i nocach filmowych, filmowych sesjach naukowych oraz konkursach.