Rok po roku 1991/1992

1991/1992

Liczba uczniów 21 SLO – 31, słuchaczy Klubu PROMOCJA72, pracowników – 23.
1991 
 
lutyZałożenie Stowarzyszenia SZTUKA*EDUKACJA*PROMOCJA (3 II);
>>> powołanie liceum przez SSEP (21 II);   
>>>Zarządzenie Kuratorium powołujące liceum  
    Od samego początku istnienia 21SLO program szkoły wzbogacono o dodatkowe przedmioty, jak: retoryka,
historia sztuki, historia muzyki, wiedza o teatrze i filmie (nauczane przez cztery lata nauki), filozofia (3 lata),
psychologia (1 rok), przedsiębiorczość/marketing (1 rok), prawoznawstwo (1 rok).
W ramach lekcji wychowania fizycznego znalazły się zajęcia z tańca, pantomimy i technik teatralnych.
Liczne koła zainteresowań obejmowały warsztaty artystyczne i seminaria naukowe.
kwiecieńSpotkania z kandydatami w Teatrze Komedia. 
majEgzaminy wstępne w siedzibie LX LO, ul. Nocznickiego 7.
27.08-7.09 sierpniaObóz integracyjny w Sękowcu w Bieszczadach 
Programy informacyjne TVP: Program 5-10-15 i w żoliborskiej TV Kablowej PORION.
13 wrześniaRozpoczęcie roku szkolnego w pierwszej siedzibie – w Dzielnicowym Domu Kultury „Na Goldoniego”,
Bielany, ul. Goldo­niego 1. Wykład dr Anny Brzezińskiej. Poczęstunek z firmy Blikle.
Uczniowie pokazali spektakl „Człowiek się zagubił” przygotowany na obozie w Bieszczadach.
Zajęcia plastyczne w Centrum Sztuki Współczesnej.
 listopad – majWspółorganizacja I Żoliborskiego Festi­walu Kultury z Braćmi Polskimi.
grudzieńPowstanie przyszkolnego Klubu PROMOCJA
22 grudniaPierwsza szkolna Wigilia.
1992  
styczeńWspółorganizacja I Warszawskiej Zimo­wej Olimpiady Specjalnej, AWF.
lutyWspółorganizacja premiery sztuki Doroty Stalińskiej: „Próba”.
kwiecieńPierwsza szkolna Wielkanoc.
majWycieczka naukowa do Paryża.
8 czerwcaNadanie uprawnień szkoły publicznej na czas nieokreślony.
12-20 czerwcaPierwszy obóz i kurs żeglarski, tzw. Szkoła pod żaglami.