Rok po roku 1998/1999

1998/1999

Liczba uczniów 21 SLO – 81, Akademia Sztuki i Kultury – 10, pracowników – 32.
1998
 
3-5 października Wycieczka naukowa klas pierwszych do Krynicy Górskiej.
  11-13 październik 
 IX sesja naukowa Średniowiecze na ekranie w Waplewie.
14 październikaFuksówka. Wybory do samorządu uczniowskiego.
październikX sesja naukowa na temat Franza Kafki w Białowieży.
18 grudniaMiędzyszkolny konkurs o Adamie Mickiewiczu (LXIV LO, 3 SLO, 21 SLO). Wigilia szkolna.

 1999
5  lutego X szkolna sesja naukowa Czy antyk to antyk?
31 marcaXI sesja naukowa Średniowiecze.
16-19 kwietniaWycieczka naukowa klas pierwszych na Śląsk.
22-25 majaWycieczka naukowa dla klas trzecich i absolwentów do Berlina. 
18-29 czerwcaObóz żeglarski dla klas pierwszych na Mazurach.
sierpieńV plener plastyczny w Ka­zimierzu Dolnym.

Współpraca:LXIV LO im. Witkiewicza, 3 SLO, Kliwer