Rozwijamy kompetencje przyszłości

Najważniejsza umiejętność, z którymi młody człowiek powinien wyjść ze szkoły to zdolność uczenia się i adaptacji, wyposażenie w narzędzia do poznawania świata.

  • Uczymy krytycznego myślenia
  • Kształcimy umiejętności przetwarzania i interpretacji złożonych informacji
  • Wzmacniamy kreatywność
  • Wspieramy inicjatywę
  • Rozwijamy umiejętności pracy w grupie
  • Kładziemy nacisk na kompetencje komunikacyjne w języku polskim i w językach obcych
  • Stawiamy na aktywne uczenie się i umiejętność uczenia się przez całe życie
  • Pracujemy nad umiejętnością radzenia sobie ze stresem i elastycznością