Wspólnie celebrujemy szkolną wigilię i czas przed Wielkanocą.