14.06.2024

Ostatnie lekcje matematyki w tym roku szkolnym klasy pierwsze poświęciły na poznawanie fraktali. O strukturach samopodobnych opowiedziała Hania Dąbrowska. Poza tym mowa była o budowie trójkąta Sierpińskiego i strukturach fraktalnych występujących w naturze. Nie zabrakło też refleksji nad obecnością fraktali w sztuce.

Promuj post

Wszystkie reakcje:

1313